Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   БОРБА

    

   Христо Ботев

    

    

   В тъги, в неволи, младост минува,
   кръвта се ядно в жили волнува,
   погледът мрачен, умът не види
   добро ли, зло ли насреща иде...
   На душа лежат спомени тежки,
   злобна ги памет често повтаря,
   в гърди ни любов, ни капка вяра,
   нито надежда от сън мъртвешки
   да можеш свестен човек събуди!
   Свестните у нас считат за луди,
   глупецът, вредом всеки почита:
   „Богат е“, казва, пък го не пита
   колко е души изгорил живи,
   сироти колко той е ограбил
   и пред олтарят бога измамил
   с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
   И на обществен тоя мъчител
   и поп, и черква с вяра слугуват;
   нему се кланя дивак учител,
   и с вестникарин зайдно мъдруват,
   че страх от бога било начало
   на сяка мъдрост... Туй е казало
   стадо от вълци във овчи кожи,
   камък основен за да положи
   на лъжи святи, а ум човешки
   да скове навек в окови тежки!
   Соломон, тоя тиран развратен,
   отдавна в раят нейде запратен,
   със свойте притчи между светците,
   казал е глупост между глупците,
   и нея светът до днес повтаря -
   „Бой се от бога, почитай царя!“

    

   Свещена глупост! Векове цели
   разум и совест с нея се борят;
   борци са в мъки, в неволи мрели,
   но, кажи, що са могли да сторят!
   Светът, привикнал хомот да влачи,
   тиранство и зло и до днес тачи;
   тежка желязна ръка целува,
   лъжливи уста слуша със вяра:
   мълчи, моли се, кога те бият,
   кожата да ти одере звярът
   и кръвта да ти змии изпият,
   на бога само ти се надявай:
   „Боже, помилуй - грешен съм азе“,
   думай, моли се и твърдо вярвай -
   бог не наказва, когото мрази...
   Тъй върви светът! Лъжа и робство
   на тая пуста земя царува!
   И като залог из род в потомство
   ден и нощ - вечно тук преминува.
   И в това царство кърваво, грешно,
   царство на подлост, разврат и сълзи,
   царство на скърби - зло безконечно!
   кипи борбата и с стъпки бързи
   върви към своят свещени конец...
   Ще викнем ние: „Хляб или свинец!“

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението „Борба“ е публикувано за пръв път във в. „Дума на българските емигранти“ (бр. 4, г. I, 17.07.1871 г.). Във втората редакция в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“ са добавени последните десет стиха. Има предположения, че Ботев е възнамерявал да напише по-дълга творба, в две части, но този замисъл остава неосъществен.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]