Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   МАЙЦЕ СИ

    

   Христо Ботев

    

    

   Ти ли си, мале, тъй жално пела,
   ти ли си мене три годин клела,
   та скитник ходя злочестен ази
   и срещам това, що душа мрази?

    

   Бащино ли съм пропил имане,
   тебе ли покрих с дълбоки рани,
   та мойта младост, мале, зелена
   съхне и вехне люто язвена?!

    

   Весел ме гледат мили другари,
   че с тях наедно и аз се смея,
   но те не знаят, че аз веч тлея,
   че мойта младост слана попари!

    

   Отде да знаят? Приятел нямам
   да му разкрия що в душа тая;
   кого аз любя и в какво -
   мечти и мисли - от що страдая.

    

   Освен теб, мале, никого нямам,
   ти си за мене любов и вяра;
   но тук вече не се надявам
   тебе да любя: сърце догаря!

    

   Много аз, мале, много мечтаях
   щастие, слава да видим двама,
   сила усещах - що не желаях?
   Но за вси желби приготви яма!

    

   Една сал клета, една остана:
   в прегръдки твои мили да падна,
   та туй сърце младо, таз душа страдна
   да се оплачат тебе горкана...

    

   Баща и сестра и братя мили
   аз да прегърна искам без злоба,
   пък тогаз нека измръзнат жили,
   пък тогаз нека изгния в гроба!

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Речник:

    

   я з в е н а - покрита с рани, наранена
   ж е л б и - желания

    

    

   „Майце си“ е една от първите творби на Ботев и първото обнародвано негово стихотворение. Публикувано е за първи път във вестника на П.Р.Славейков „Гайда“ през 1867 г. По-късно се появява отново във в. „Свобода“ (1870 г.) и в „Песни и стихотворения“.

 

©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]