Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   НЕЙ

    

   Христо Ботев

    

    

   Питаш ме защо съм аз
   дохождал нощя у вас,
   как съм скочил през плета
   и що щял съм да крада.

    

   Кат мъжът ти не съм стар
   да не видя в тъмна нощ:
   аз си имам за другар
   на поясът остър нож.

    

   Нощ бе тъмна като рог,
   примъкнах се като смок:
   слушам, гледам - всички спят,
   спеше си и ти с мъжът.

    

   Там в градина аз седнах,
   в ръка силна нож стиснах:
   ще излезе, рекох, той,
   ще изпита гневът мой.

    

   Гледам в къщи свещ гори,
   вие спите - мен в гърди
   силен пламък, яд гори
   и гняв ще ме умори.

    

   Впил съм очи във свещта,
   а не виждам, че нощта
   превали се и мина
   и зора се веч сипна.

    

   Славей песен си запя:
   с радост среща той зора;
   през прозорецът глава
   се показа и засмя.

    

   Тебе тутакси познах
   и тогаз се чак стреснах;
   „Друг път“, славею казах
   и през плетът пак скокнах.

    

   Ето защо идвах аз
   в тъмна нощ и грозен час:
   ще умре един от нас -
   ил мъжът ти, ил аз!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

   Речник:

    

   г р о з е н   - страшен, опасен (рус.)

    

    

   Стихотворението излиза за първи път в „Песни и стихотворения“ и това е единствената известна редакция. Според Захари Стоянов то е създадено през 1872 г. Някои изследователи смятат, че съдържанието му е свързано с женитбата на Мария Горанова.

 

©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]