Александър Геров


СФИНКС

На Банчо Банов

Възникват чувствата, копнежите...
Би трябвало да ги щадим.
Би трябвало да ни разнежват те
и в щастие да се топим.


Но ние лошо сме възпитани.
Ний искаме да проверим,
да разберем и да изпитаме,
додето всичко умъртвим.


И този, в който са възникнали,
остава сам под свода син;
и стават каменни чертите му
като на страшен древен сфинкс.


 

Александър Геров