Александър Геров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

МОЗЪК

 

 

На Контантин Павлов

 

Човешкият мозък - една многоъгълна призма
с две основни черти: да се храни и да се размножава.
А мислите му като хищници се облизват
и ръфат, и търсят смисъл, надежда, забрава.

 

Ах, внимавайте, хора, лекувайте си умът!
Станете приятели на някое горско цвете.
Че ще стане умен, ще стане могъщ лъвът
и тогава, тогава - тогава се вие пазете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юни 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]