Александър Геров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

БЪЛГАРИ

 

 

На Радой Ралин

 

Ний сме потомци на Ботев.
Никому не се подчиняваме.
Нас е призвала историята
със нея да се сражаваме.

 

Не ни привлича врявата
на държавните фанфари.
Нас е призвала България
печата си да й ударим.

 

Да изведем народа
до неговото съзнание
и в тази прекрасна природа
да въведем разум и знание.

 

Малки са нашите сили
но те са непобедими.
Слънцето, скрижал разкрило
ще запише нашето име.

 

1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юни 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]