Александър Геров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

СТРАДАНИЕ

 

 

Здравей, страдание, здравей,
загнездено във мене.
Аз борил съм се ден след ден
с ръцете ти студени.

 

Аз съм копнеел за покой,
за отдих съм се борил,
но ме е срещал странен вой
от сключени простори.

 

И още във сърцето зрей
една кристална рана.
Здравей, страдание, здравей,
ти мой другар остана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юни 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]