Александър Геров


ХАРМОНИЯ

Това е много интересно
да си човек със чиста съвест.
Приветства ме небето звездно.
Усмихва ми се градът ръбест.


Една хармония прозрачна
неспирно блика от сърцето.
И виждам как гроздоберачки
се връщат вкупом от полето.


Как силуетите им цветни
полека в селото се скриват.
И мисълта във своя трепет
стои спокойна и щастлива.


1970

Александър Геров