Александър Геров


МЛЕЧЕН ПЪТ

Сънят е същност на света...
Когато се събудя, трябва
да се преборвам с мисълта,
със хората, с труда, със хляба...


А в неговия скут люлян,
аз се докосвам до всемира
и все едно ми е да знам
живея ли, или умирам.


Това е същността! Светът
със свойта вечност го доказва.
А трепкащия млечен път
на сън ми приказка разказва.


 
 
 

Александър Геров