Александър Геров


БОРБА

Аз искам да се боря
със теб за любовта,
защото без опора
жестоко е в света.


Аз искам да те видя,
да ти разкажа плах
жестоките обиди,
които преживях.


Защо ми са очите,
когато е далеч
любимото момиче
със нежните ръце?


Аз няма да си ида,
преди да победя.
О, искам да те видя
любяща и добра!


Александър Геров