Александър Геров


НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Ти не си вече беден, бездомен. -
Ти не си победен и самин.
Твоя дом е сърцето ни огнено,
твойто скъпо богатство сме ний.


Днес вълшебни са нощите лунни,
ала никой не страда по тях.
Днес се раждат поети на бунта
и се борят за радост и хляб.


Този свят, който подло попречи
да живееш щастлив и могъщ,
ще изтръпне пред страшния глетчер
на великата жажда за мъст.


Ний за теб и за всички родени
с много устрем и много любов,
а убити от хитрото време,
разрушени от този живот -
ще отвърнем.
                      Съдбата ни дебне.
Тъмни сенки отвред ни следят,
но към светли, големи победи
води нашия път.


1939


 

Александър Геров