Александър Геров


МАНИФЕСТ

Слушайте вие, спекуланти, съдии, висшисти,
дето всичко научихте и пак не разбирате нищо:


в тези безмилостни дни - жестоки и подли -
ние живеем с несломимата воля за подвиг.


С наште очи жадни и халюциниращи
ние виждаме светли лица и безкрайни градини.


Здрави са нашите корави, мазолести длани.
Ний не очакваме пенсия, нито тихо житейско пристанище.


А вие, които всичко си присвоявате
и от време на време милостиня ни давате


и със доволство на своя живот ръкоплескате,
вие ще видите чии бяха Ботев и Левски


в някоя сутрин, когато денят експлодира
в буря от блясъци, мъка и жажда неспирна.


От свойте незнайни гробове те ще възкръснат
с иглянки пушки на рамо и саби на кръста


и ще прегазим ние тази отровна съвременност
с жалките хора, с лъжите и хищната бедност.


Страшен ще бъде за вас оня час на пожарите,
в който сърцата си млади ний ще изгаряме,


за да изхвръкне из тяхната огнена пепел
новия свят - необятен, свободен и светъл.


1940


 

Александър Геров