Александър Геров


СЪЗЕРЦАНИЕ

И толкоз мрачни мисли ми тежат,
че аз не искам нищо да си спомня.
Д. Д е б е л я н о в

От всички чувства, всички мисли,
с които съм преди живял,
не искам да си спомням нищо
ни с радост, ни със жал.


Не искам. Нека се стопяват
контурите на моя свят
и тихо нека полюлява
сърцето своя мъртъв цвят.


1956


 
  Александър Геров