Александър Геров


СВОБОДА

Либерте шери!
Н. Й о н к о в

Сега разбирам вашия копнеж за свобода
и страстната необходимост да умирате,
но да не бъдете покорни роби.
Велики същества, като звезди ще греят
                                            имената ви
върху небето на свободните народи!


Да е проклето всяко робство -
от народ върху народ
и от човек върху човек!
Ръцете ни във треска дирят ножа.
Зъбите ни ще стигнат вашите гърла, о,
                                           господари,
и черната ви кръв пак ще изпръска
циничното лице на този век.


Сега пред зиналата пропаст аз стоя,
замаян и наситен с чувство за борба и
                                           героизъм.


Тържествен блясък грее във очите ми
и устните ми шепнат:
- О, свобода, миличка свобода,
ти си тъй близо!


Военен затвор, май 1944

Александър Геров