Александър Геров


ЗАЛЕЗ

...Аз дойдох да дочакам мирен заник,
че мойто слънце своя път измина...
Д. Д е б е л я н о в

И мойто слънце своя път измина -
в борба и във копнеж то изгоря.
И аз разбрах, че моята родина
е цялата земя.


Където и да бъда аз заровен -
на остров Капри или във Сибир -
навсякъде очаква ме отмора,
спокойствие и мир.


Към недостигнатите хоризонти
ще бъде моя поглед устремен.
Там някой с тиха нежност ще отрони
една сълза за мен.

Александър Геров