Александър Геров


ЗНАМЕ

Скверниха нищи мойто знаме,
враг - мойта девствена земя.
Д. Д е б е л я н о в


 

Защо е тази болка жива
и този твой сподавен вик?
Човечеството се развива
по своя път голям, велик.


Ти беше изпреварил времето,
но хората държат юзди.
И който стъпи пръв на стремето,
го срещат с хули и вражди.


Но нищите ще намаляват,
а враговете ще измрат.
И ти във свойта пълна слава
ще се изправиш пред светът.

 
Александър Геров