Александър Геров


МЪЧНОТИЯ

Да се умре не е тъй лесно.
По свой закон смъртта цари.
Аз се напих. Туптеше бесно
сърцето в моите гърди.


Помислих си, че ще се пръсне.
Ала не бе смъртта това.
Аз само се събудих късно
със празна като цев глава.


 
 
 
 

Александър Геров