Александър Геров


СМИСЪЛ I

Не миждам смисъл във това
да се затвориш във семейство,
да имаш работа добра
и да се препитаваш лесно.


Не! Има смисъл само в нашите
обрулени от труд лица,
във дръзновените и страшните -
в горящите до смърт сърца.


 
 
 
 
 

Александър Геров