Александър Геров


ЧИСТОТА

На Петър Алипиев

Когато се омърсиш от нещо,
трудно е да се изчистиш.
И понеже си човек,
цялата вселена се измърсява.


Нито сапун за пране,
нито тоалетен сапун,
нито одеколон
могат да ти помогнат.
Никога няма да се изчистиш.


Мръсотията ще влезе в кръвта ти,
в съзнанието ти,
в мислите ти
и там винаги ще те дебне като хиена.


Затова сутрин се измий със слънцето,
облечи чиста риза
и иди на работа.


Има прости и чисти неща:
труд,
хляб
сън,
обич.


Другарувай с тях.
И дори цялото човечество да е измърсено,
ветровете ще те приемат
в чистите си прегръдки.

Александър Геров