Александър Геров


КАКВО МОЖЕШ
ДА НАПРАВИШ...

Какво можеш да направиш,
ако нямаш стая и легло,
където да почиваш и да спиш?


Нищо не можеш да направиш.


Какво можеш да направиш,
ако нямаш редовното парче хляб,
захар, мазнини и зеленчуци,
за да поддържаш силите си?


Нищо не можеш да направиш.


Какво можеш да направиш,
ако нямаш панталони и обувки,
балтон, горни и долни дрехи,
за да се предпазваш от времето и студовете?


Нищо не можеш да направиш.
Затова пет пари не струват
твоите стихове,
твоите картини,
твоите песни,
твоята политика.


Затова уважавай
строителите на жилища,
производителите на хлебни изделия
и хората, които те обличат в дрехи.


И им отвръщай с обич.

Александър Геров