Александър Геров


КРИСТАЛИ

Когато времето кристализира,
остават само трайните неща:


една голяма любов,
едно голямо вдъхновение,
една голяма саможертва.


Как искам да виждам и да познавам тези неща


в самото движение на времето!


 
 
 
 
 

Александър Геров