Александър Геров


УСИЛИЯ

Човек се отличава от животните
само по едно:
постоянно трябва да употребява усилие.


Така се е формирала човешката история.
Така се е формирала човешката същност:
в рамките на усилието.


Затова никога не изпадай в отчаяние.


Усилието -
това е твоята съдба.


 
 
 

Александър Геров