Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ГЛАДИАТОР

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Спокоен той спря сред арената ширна,
  спокоен изправи глава -
  гърми там тълпата и глъчка неспирна
  отронва неясни слова.

   

  Отляво до входа, в сребриста туника,
  робинята малка стои;
  по златните къдрици факлите бликат
  игриви, златисти струи.

   

  Удари той с меча трикратно по щита,
  ехото далеч прозвъни
  и ето: тълпата, охолна и сита,
  крещи пак от всички страни.

   

  Но странно: от дързост незнайна обзети,
  край него се роби тълпят,
  захвърля той щита и скръства ръцете
  на голата бронзова гръд:

   

  „О, блудни, пияни патриции, пак ли
  жадувахте кърви и смърт?
  И тази ли вечер разискрени факли
  за диви възторзи горят?

   

  Безумци! Стоманен е всеки мой мускул
  и меча ми в кръв е кален,
  че тая арена не съм я напускал
  от никого в бой победен.

   

  Пронизвах аз братя. Все нови и нови!
  О, жертви, без име, без брой!
  Но таз вечер вие бъдете готови,
  аз вас призовавам на бой...“

   

  Сред ужас нечакан, сред паника бурна,
  патриции хукнаха в миг,
  а вдигна той меча и вихром се втурна
  тълпа гладиаторска с вик.

   

  Смутената стража изпречи се с крясък
  пред буйната робска вълна;
  и мигом обагри се жълтия пясък
  със кървави тъмни петна.

   

  Но втурнал се първи, той първи възпре се,
  простре се с пронизана гръд;
  през трупа му с рев се тълпата понесе,
  пробила си шеметно път.

   

  И само робинята спря бледолика:
  в кръвта му намокри едва
  тя края на своята снежна туника
  и тръгна, привела глава.

   

  А там - из града, за разплата желязна
  тълпите повел бе Спартак
  и бурно ехтеше в нощта златозвездна:
  „На крак, братя роби, на крак!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]