Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

КАМЕНАРЧЕ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Тъмносив каскет, изпобеляла блуза,
  дързост в погледа гори,
  алена кръв по одрасканата буза
  в тънка ивица струи.

   

  Спряло пред грамадната скала в закана,
  сръчно чука то върти;
  под целувките на хладната стомана
  камъка в искри пламти.

   

  И далече по чукарите, където
  утринна мъгла дими,
  мигом от крилатия ветрец подзето,
  бодро ехото гърми.

   

  Верен удар удара спокойно гони,
  екнат сънните гори;
  а скалата пука, цепи се и рони
  в кехлибарени искри...

   

  - Хей, другарю, ти какво решил си с чука!
  С тоя трясък и искри?
  - Аз ли? Път ще се прокара, друже, тука,
  нов път в тези канари!

   

   

  „Младеж“, 14 октомври 1922 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]