Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

СЯНКА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Монотонен громък звън
  полунощ възвести
  и наново мирен сън
  всичко пак приюти.

   

  Светла нощ е като ден,
  като блян на мома,
  спряна пръв път от ерген
  край шуртяща чешма.

   

  В тихо, тайнствено хоро
  вред звезди се редят.
  В резки сенки и в сребро
  занемял е градът.

   

  Златний храм кат страж
  и гори, и блести,
  всичко около мълчи
  в самота и мечти.

   

   

  * * *

   

   

  Храсталакът прошумя,
  клони трепнаха едвам,
  с плавни стъпки сам-сама
  сред прозирната тъма
  дева носи се насам.

   

  Облак-свила, облак-снег
  от безбрежен друм възви
  и понесен в полет лек
  със воал сребрист и мек
  нейната снага обви.

   

  Бледоликата луна
  океан лучи разля
  и с вълна подир вълна
  сребросиня светлина
  нейни кротък лик заля.

   

  Посипаха се звезди
  като златоогнен дъжд
  и на нейните гърди
  накит в миг се подреди,
  накит скъп нашир и длъж.

   

  И пристъпи тя към мен -
  в блян унесен часовой,
  аз отдадох чест смутен,
  тя пък с реверанс студен
  бърже мене поздрави.

   

   

  * * *

   

   

  - Сянко, коя си кажи без лъжи
  пропуска също полека кажи,
  иначе взимам те май „за стрелба“.

   

  - Пропуск не зная, че сянка съм аз,
  сянка на таз, що недавна пред вас
  стихна с усмивка на али уста.

   

  - Хубаво, ала на три крачки стой -
  виждаш, че аз съм сега часовой,
  нашия устав така май гласи.

   

  Трепка усмивка по свежи уста.
  „Слушам, прошепна полекичка тя,
  виждам, че пушка със нож те краси.“

   

  Па се понесе в тревога тогаз,
  стреснах я сигурно с ножа си аз,
  та громко викнах след нея „пардон“.

   

  - Нищо, не плаши ме вашият нож;
  с нож и барут аз дружа в ден и нощ! -
  тя ми отвърна с чаровен поклон.

   

  - Чакай тогава, за миг се възпри,
  аз съм на пост тук, кажи, до зори,
  чакай да зърна пак светлий ти лик.

   

  Трепнаха плахо зелени листа -
  бърже закри се от взора ми тя,
  само сподавен разнесе се вик:

   

  - Аз съм мечтата на всичките вас:
  Отпуска, Отпуска казвам се аз... -
  И самота възцари се след миг.

   

   

  * * *

   

   

  Монотонен звън замре
  в безпределни широти,
  ето Смяната пред мен
  с тихи стъпки се вести.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]