Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ЗЕМНИ ПИСМА ДО НЕБЕСНИ ЖИТЕЛИ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  1. Райскому ключарю

   

   

  Извинявай, старче свети,
  аз ще бъда доста кратък,
  знам, че днес сте вий заети
  с доста работа нататък.

   

  Ще ти кажа как сме ние
  тук в Българийка любезна,
  ще ти кажа, че се вие
  под крака ни тъмна бездна.

   

  Изпроводихме със мъка
  сватовете си високи
  и на зор сме в пазарлъка
  май по всичките посоки.

   

  Зер в орехова черупка
  надве-натри ще се свием
  и откърпената дупка
  има дълго да я шием.

   

  Ала призракът злокобен
  тъкмо на три милиарди
  да смрачи не е способен
  шумните ни булеварди.

   

  И по стъгди и площади
  скверно демагогство блика;
  всички свирят серенади
  сред трагедия велика.

   

  Па издигнахме си банки
  днес по всичките кюшета
  върху смъртните останки
  на Българийката клета...

   

  Бих разправял, старче свети,
  дълги нашенски поеми,
  но ще блеснат в тез куплети
  цветни цензурни калеми.

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

   

   

   

   

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]