Никола Вапцаров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

ДВУБОЙ

 

 

Ние сплетохме здраво ръце,
с тебе се счепкахме здраво.
Кръв капе от мойто сърце,
грохнал си ти. Тогава? -
Един ще бъде повален,
един ще бъде победен -
и победеният си ти.

 

Не вярваш ли? Не те е страх?! -
но аз пресметнах всеки ход,
последния кураж събрах
и ти ще бъдеш победен,
разкапан, озлобен живот.

 

Не почваме сега, нали?
Двубоят ни е твърде стар.
Двубоят ни се води с жар
от дълги дни.
От дълги дни сме вплели здраво
ръцете си един във друг.
И никога не ще забравя
жестокия ти, груб юмрук.

 

Във мината избухна газ.
И въглещния пласт
              затрупа
петнадест човека доле.
Затрупа
     въглещния
             пласт
петнадесет
        човешки
              трупа.
Един от тях
                бях
                       аз.

 

Пред прага на един бордей
дими
  изпуснат
          пистолет.
Трупът полека леденей...
И нито вик,
          и нито шум -
един куршум
и после - смет.
И колко леко...
И без бой,
без порив за живот,
без глас.
Ти спомняш ли си
кой бе той?
Това
        бях
             аз!

 

На мокрия паваж
             лежи
човек, застрелян из засада.
Небето, заредено с взрив,
ще падне с трясък
               на площада.
Човекът, който там
                лежи
във локва кръв,
е моят брат
и в стъклените му очи
омраза и любов
             горят.
Извергът,
       мерзкият
             стрелец,
закри следите си
               завчас.
Ти спомняш ли си тоз подлец?
Това бях
                  аз.

 

Но помниш ли, едно дете умря
       в Париж на барикада.
Едно дете
        във бой умря
със кървавата
            ретроградност.
Във жилите полека-лека
кръвта изстива
            като щик.
Ала една усмивка лека
по устните се плъзва в миг.
И после устните синеят,
ала в очите
          жар гори,
ала очите сякаш пеят:
"Liberte cherie!"...
Един гамен е
          прострелен.
Лежи скован във смъртен мраз.
Ти спомняш ли си
тоз гамен?
Това бях аз!

 

Но помниш ли,
           един мотор
прониза
      с смях
          и оптимизъм
мъглите,
      дето птица даже
не слиза
       в влажния простор;
един мотор с крила, които
разсичат
       ледната завеса,
изменят земната орбита
и с взрив на бензинни пари
разчистват пътя към прогреса.

 

Моторът, който пее горе,
е труд на моите ръце.
А тази песен на мотора
е кръв от моето сърце.

 

Човекът, чийто поглед верен
                                           е вперен
                                                 в нервния компас,
човекът, който
            влезе в бой
с мъглите,
        с северния мраз,
ти спомнях ли си кой
                  бе той?
Това бях
                  аз.

 

Аз съм тук
          и там. -
                   Навред. -
Един работник от Тексас,
хамалин от Алжир,
               поет...
Навред съм аз!
Навред съм аз!

 

Как мислиш,
        ще ли победиш,
навъсен, мръсен,
зъл живот?
И аз
        горя,
                 и ти гориш,
и двамата
         се къпем в пот.
Но ти изчерпваш свойте сили,
слабееш ти,
          отпадаш ти.
Затуй така жестоко жилиш,
в предсмъртен ужас
                 може би...
Тогаз,
     на твойто място,
                   дружно,
ще изградим със много пот
един живот
                     желан
                                   и нужен,
и то
          какъв живот!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 


 
 

г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]