Стоян Михайловски

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно издание за литература в България! | страницата на автора

 

EUTHANASIA

 

Стоян Михайловски

 

 

   I

    

    

   - Хей, кой хлопа на вратите
   късно тъй, часът по три? . . .
   - Верен друг, на гости иде. . .
   - Нощен гост не ща, върви. . .
   - Отворете ми! Вий бяхте
   мой поклонник по-преди;
   неведнъж ме призовахте
   в помощ. . . - Кой си, кой си ти?
   Името си що не казваш?
   - Името си аз не знам. . .
   - Нещо търсиш ли, ил' бягаш?
   - Нещо нося да ви дам. . .
   - Името си?! - Отворете,
   моля ви се, тез врати
   и ме братски приемете. . .
   - Няма братство тук, иди! . . .
   - Не бъдете толкоз люти,
   толкоз строги, толкоз зли,
   о, благосъзданни люди,
   богоприлични души!
   - Божество ли си, човек ли,
   дух нечист, ил' гений благ?
   Кой те праща? Откъде си?
   Ден ли носиш или мрак? . . .
   - Аз съм Съдбата световна,
   вековечната Съдба -
   силата първоверховна
   и духът на вси неща! . . .
   - Бягай, гостенко могъща,
   не прескачай този праг!
   Няма жив чловек в таз къща -
   тук седи чловешки зрак!
   Бягай! Аз довърших вече
   всички земни трудове!
   Воля няма вече в мене!
   Свърших; бе то - щото бе! . . .
   Мойта песен се изпе! . . .
   Пътят ми пред мен се губи
   като от мъгла закрит;
   всичко вътре в мен се счупи,
   аз съм орган вехт, изтрит! . . .
   Рано-рано аз прибързах
   вси неща да разбера -
   с омерзение се дръпнах
   от световната сцена -
   и душата си привързах
   о желязна канара! . . .
   Бягай, мрачна Съдбо, тичай
   ратоборците крепи,
   но при мен се веч не спирай. . .

    

    

    

   II

    

    

   - Славата съм, отвори!
   Многажди ме ти повика,
   юноша когато бе -
   ето, додох най-подире,
   ей, простирам ти ръце. . .
   Подир тебе всекидневно
   кат'робиня ще вървя -
   със сияние надзвездно
   ликът ти ще озаря. . .
   Ще поставя твойто име
   върху всичките уста
   и животът ти ще мине
   в постоянни тържества!
   Вред с венци ще те посрещат
   и - обожествен герой -
   в твоя чест ще се уреждат
   празнувания безброй!
   Всеки ден и час Печата
   ще гърми с делата ти -
   и тълпата ще се впряга
   да влече колата ти. . .
    

   - Бягай, Славо смехотворна,
   другаде носи венци,
   бягай, блуднице позорна,
   другаде герой търси!
   От тълпата бясна, сляпа
   не приемам аз тамян -
   не, не ща да ме оцапа
   с почести дивата сган!
   Паметник не ща - не искам
   да се увековеча,
   нужда никаква не виждам
   жив да бъда - кат'умра!
   Бъдещето поколенье
   нищо нек' не знай за мен -
   нек' умре светът за мене
   на последния ми ден. . .

    

    

    

   III

    

    

   - Младостта съм, отвори ми,
   любовта съм, отвори! . . .
   Поднови си кръв и сили,
   в миналото се върни -
   в светли, весели години,
   битие ново прегърни -
   като феникс старобитний
   из праха си възкръсни! . . .
   Дух и плът ти нося нови,
   непокътнато сърце -
   от страданья и неволи
   ненабърчано лице! . . .
   О, излез от тази самост
   и опитай жребий нов -
   усладителната младост
   и сладчайшата любов!
   В жилите ти ще разпаля
   огневе неизгасими -
   разумът ти ще избавя
   от мечти неизпълними,
   в ликуванья безпреривни
   дните си ще преминуваш
   и на бял свят ще светуваш
   само за да господствуваш! . . .
   Има-щеш каквото искаш,
   всички земни добрини,
   всички доброчестини,
   винаги ще се насищаш -
   никога сит без да си. . .
   Твойто рицарско величье
   вси сърца ще подчини;
   всичко в теб ще се плени;
   твоят поглед, твойто лице
   ще омайват вси очи. . .
   Тебе за да се понрави,
   ти да й простреш ръка -
   всяка жена ще остави
   всичко мило на света. . .

    

   - Бягай, мрачно привиденье,
   бягайте, химери зли,
   бягай, тягостно прошедше,
   дим от луди младини! . . .
   Прелести, каквито има
   в босфорските дворове,
   роскош - колкото покрива
   италианското небе,
   Ада колкото обема
   похотливост, съблазненья,
   колкото са и в Едема
   веселби и наслажденья -
   дай ми ги, и пак не ща ги -
   не! Не ща ги! Не, сто пъти!
   В мойто сърце веч отдавна,
   както в гроб студен, лежат
   умъртвените желанья,
   на мечтите ми прахът. . .
   Млад съм аз, но ми се чини,
   че сто века съм живял,
   че от хиляди години
   спомени съм насъбрал! . . .
   Млад съм, но от всички страсти
   аз съм вече овдовял!
   Днес за мен са непонятни
   дрипелите на сърцето,
   обич, чувство, идеал,
   щастие - виденье клето! . . .

    

    

    

   IV

    

    

   - Музата съм богоданна,
   геният съм. . . Отвори,
   душо чисто и избранна,
   дар небесен приеми!
   Възвиши се!. . . Пей осанна,
   пей господните псалми! . . .
   Пей съдбините чловешки,
   вечната природа пей,
   светлините пей небесни,
   преизподнята възпей!
   Пей безкрайната вселена,
   пей безсмъртната душа,
   пей борбата безконечна
   между живи същества!
   Пей чловешкий разум грешен
   в гъста как лети тъма,
   и, за всяко знанье жеден,
   как полита в лудина!
   Пей неволите ужасни
   на юдейските деца,
   на илотите нещастни
   безконечните тегла. . .
   Прослави Адама, Ева,
   пей пропадането им,
   пей безклайните блаженства,
   преобърнати на дим! . . .
   Пей походите геройски,
   пей Атина, Спарта, Рим,
   роскошите вавилонски,
   храмът на Ерусалим! . . .
   Пей - народи окаянни
   как се кланят, как пълзят
   пред позорни истукани -
   и как после ги трошат!
   Пей - кое е трайно, здраво
   и добро на земний шар;
   пей божественото право,
   пей Предвечний Господар,
   над властителите властник,
   Бог Творец, Мироначалник! . . .
   Пей светата епопея
   на Ума и на Труда,
   подвигът на Прометея
   и Сократовата смърт! . . .
   Първото възпей блестене,
   първий ден посред Твърдта,
   дирнето възпей звучене
   на небесната тръба!
   Пей лябовната поема
   на жената и мъжа,
   пей Свободата свещена,
   пей Христовий славен кръст!
    

   - Нека пеят вси псалмисти
   и певци златоречисти,
   нека пеят вси левити
   и пророци духовити,
   нека пеят вси щастливци
   и страдалци на земята -
   нека пей, който намерва
   сладки, радостни речи,
   скръб когото обладава
   и не може да мълчи!
   Нека пей, който усеща
   братски чувства и вражди,
   жажди, нужди, страст гореща -
   който се питай с мечти! . . .
   Нека пей, който желае
   мъртвото да възкреси,
   нека пее, който знае
   дом от сенки да строи! . . .
   Нека в тоз вертеп да плаче
   и се смее, който ще -
   нищий духом нека граче
   и разумний нек' реве;
   о, за вятъра е равно -
   сълзи, дим и песни!
   Векът ще смете еднакво
   анатеми и хвалби! . . .
   Махай се! . . . От да събудиш
   моята душа от сън,
   по-скоро душа ще туриш
   в камъка, в прогнилий пън! . . .
   Моят глас угасна вече,
   мойта арфа се строши,
   о, мен вече се не пее -
   няма в мъртвеца песни! . . .
   Тайний символ на нещата
   дне за мен е тъмнина. . .
   Тъмнината, тъмнината,
   тя е в мен, пред мене тя е! . . .
   Пет-шест педи трап в земята
   и в нищожеството мир,
   ето мойта Илиада,
   Песен Песней и Псалтир! . . .

    

    


   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

    

   V

    

    

   - Истината съм безсмъртна,
   истината съм света!
   Светлината ще възвърна
   в твойта страждуща душа!
   Истината съм аз гола -
   ти же, в мойте голоти,
   себе си ще видиш - Бога -
   всички светски суети! . . .
   Истината съм! . . . Онази
   истина, която ти
   призоваваше със сълзи
   в първите си младини! . . .
   Отвори ми! . . . Приеми ме
   и огледай се във мен! . . .
   Виж що няма, виж що има
   в този Мир неосветлен! . . .
   Ти си пламък, ти си сянка -
   мрачност и виделина,
   в теб се днес изображава
   двойний лик на вси неща;
   и за туй си слаб, за туй си
   срещу себе разярен;
   ти желаеш дни безбурни,
   а си в бури потопен. . .
   Плитките чловешки мисли,
   земний разум тъп и сляп -
   затъмняват ти очите
   и те правят зъл, свиреп. . .
   О, реши се да прогледаш,
   да се вразумиш - склони!
   Виж, узнай какво обемаш,
   где си, що си, разбери!
   Пресвещената задача
   на съдбите - отгатни!
   Свръхприродните начала
   в книга вярна прочети!
   В безконечните пространства
   и в неизтощимий век,
   о, ела да ти покажа
   где се спира человек! . . .
   В морско дъно - зърно пясък,
   в блато капчица вода,
   под небето ропот, крясък -
   ела, виж що е това. . .
   Ела, всички виж народи
   отгде идат, где вървят -
   кой водител общ ги води
   все в един и същий път. . .
   Александр какво направи
   със безчислени войски,
   Наполеон що остави -
   ела, виж и разбери! . . .
   Неизменните догмати
   с моя помощ измени -
   всички символи, обряди
   и закони разчлени -
   и всред хиляди измами,
   заблужденья и лъжи
   намери божите тайни -
   мъдростта изнамери!
   Възвиши се до предели
   человеку неизвестни! . . .
   Влез и в самото сърце
   на това, което е
   същевременно и твар,
   и чист разум, плът и жар.
   Разбери това, що никой
   не успя да разумей! . . .
   Да, в прошедшето велико
   ни Конфуций, ни Мойсей,
   ни Давид богоизбраний,
   ни премъдрий Соломон,
   ни пророци първозвани,
   ни всезнающий Платон,
   ни Сократ богоподобний -
   никой нищо не разбра
   от деяньята господни -
   от чловешките дела. . .
   Всяко „в е р у ю“ досега
   порицанье е било -
   всяка изповед - нощ тежка
   върху земното кълбо. . .
   О, ела, хвърли се в мене,
   истината прегърни,
   избави се от съмненья,
   откровенье приеми! . . .
   Туй, което нигде нема,
   в никакви Талмуди земни,
   виж го, присвои го сега,
   человече изнуренний! . . .
   Вечност, безпределност, сила,
   несъзнателност, съзнанье,
   жизн, стихия първобитна,
   в Мирозданье възсъзданье;
   в хаос ред как се поражда,
   луч в тъмита как стои,
   как се мерят времената
   и слънцата кой движи;
   как под синий небосвод
   от плода излязва плод;
   как от род изхожда род;
   где е свършекът на Злото,
   где е правдата свещена,
   где е щастьето всеобщо,
   где е стойността нетленна,
   всичко ще узнаеш в мене,
   человече заслепений!
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   - Зная, ти си снежна топка
   и в ръцете се топиш!
   Всекий час размер и форма,
   вид и същност ти мениш! . . .
   Знам! . . . Столетно ти дърво си,
   пущаш клонове навред -
   но не се събужда онзи,
   който позаспи под теб! . . .
   Зная, ти си сладък плод,
   но не си за наште устни,
   не си за чловешкий род;
   твойте сокове са вкусни -
   но за крепки богове! . . .
   Червейчето ще прегази
   най-широкото море -
   ти преди да влезеш в нази -
   в наште дребни умове. . .
   Бягай, Истино свирепа,
   няма тука богове,
   няма тук прием за тебе,
   в този дом чловек живей! . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

    

    

   VI

    

    

   - Знам, че тук чловек живее,
   и затуй съм тук дошла! . . .
   Знам, че тук човек жалее -
   аз съм, друже мой, смъртта!
    

   Името си аз не криях
   и не лъгах досега -
   но при теб да вляза исках
   с другите си имена. . .
    

   На всевечната природа
   аз съм вечната душа -
   аз съм извор на живота
   и конец на вси неща . . .
    

   Аз в твореньето съм сила
   щастие, любов и мир,
   аз съм младост безпреривна
   и услада в земний мир. . .
    

   На световното движенье
   аз съм първобитний вожд,
   в мен намерват подкрепленье
   всяка твар и всяка мощ. . .
    

   В мойто същество се сливат
   всички живи същества,
   винаги към мене идат
   вси, що ходят по света. . .
    

   Аз прикривам всички бездни,
   аз притварям все, що зей,
   на чловешките болезни
   в мен са всите лекове. . .
    

   Виж какво е мойто знаме,
   надписът му прочети:
   Смърт - върховното е знанье
   и конец на вси мечти!
    

   Всички жизни са мечтанья,
   а пък аз съм, друже мой,
   свършекът на вси желанья -
   безпревратният покой!
    

   Аз възпирам вси вълненья,
   аз насищам всякой глад,
   аз раздавам вси именья,
   в мен е всяка благодат!
    

   Аз премахвам всички страсти
   и досвършвам вси борби -
   в мен сриват вси товари
   из чловешките плещи. . .
    

   Този свят е притча мрачна;
   на невидими неща
   той е видимата сянка;
   в план велик е той черта;
    

   Аз ща всичко да ти кажа,
   кой закон владей навред
   и коя върховна правда
   е създала днешний ред. . .
    

   Щом оставиш, щом захвърлиш
   земното си облекло -
   разум благ и чист ще бъдеш,
   дух от божье естество. . .
    

   О, дойди! . . . Смъртта не лъже!
   Гробний сън е сън свещен!
   В гроба чувството не мъче!
   Гробний мрак е светъл ден!
    

   Нищо няма да пропъде
   твоя прах из дън-земя;
   а светът - без теб - ще бъде
   както с тебе досега. . .
    

   Аз над нуждите съм нужда!
   В мен, към мене прибегни!
   Никога се не събужда
   живий, в мен кога заспи!
    

   В разнородните стихии
   аз съм трайното единство -
   в безизходните пустини
   аз съм изходно светило. . .
    

   Аз преустроявам всичко
   зле устроено в света
   и над всяка нищета
   семе хвърлям плодовито!
    

   Аз изправям всички грешки,
   аз разплитам вси сплетни -
   и веригите чловешки
   аз обръщам в прах! . . . Дойди!
    

   Тъмните мечти чловешки
   аз обръщам в светлини,
   аз разпръсвам всички сенки
   и химери! . . . Отвори!
    

   Не плаши се, че ще дойди
   нов бит! . . . Няма за прахът
   оживленье! . . . Твойте кости
   непробуден сън ще спят! . . .


   Ще минуват вековете,
   времената ще текат,
   остаря щат световете,
   твойте кости все ще спят! . . .
    

   Поколенья многобройни
   ще се раждат и ще мрат,
   общества да дойдат нови -
   твойте кости все ще спят! . . .
    

   Изворите и реките
   корита` ще изменят -
   ще се срутят планините -
   твойте кости все ще спят! . . .
    

   Ще угасне най-подире,
   ще угасне за всегда
   и последнята зарица
   на последнята зора -
    

   всичко живо ще изчезне,
   ще изчезне всяка мощ
   и на деня ще наследе
   тежка, безконечна нощ -
    

   и загуби щат слънцата
   своя блясък, свойта плът.
   Ще се разглоби земята
   из небето, в някой кът -
    

   ще се разпилее грозно
   вселенското битие,
   ще се възцари отново
   черний хаос навсъде -
    

   и ще блесне пак Създанье
   ново, друг Свят - и подир
   в старост пак и той ще падне,
   за да доде третий Мир -
    

   но прахът ти, друже, няма
   да почувствува това! . . .
   Позволяваш ли да вляза,
   ща приемеш ли смъртта? . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    

   - Влез при мен, другарко бледна,
   влез при мен! Добре дошла!
   Влез, богиньо милосердна,
   теб очаквах досега!
    

   Влез, Царице на Тъмите,
   влез, о, майко на нощта,
   влез и прекрати ми дните,
   на пръстта предай пръстта!
    

   О, бъди благословена,
   благотворителко ти! . . .
   Тук и в цялата вселена,
   благословена бъди! . . .
    
    

 

 

---

 

  Поемата е пулбикувана за първи път в „Периодическо списание“, 1884 г., кн. 8.

   

   

   

 

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]