Галина Д. Георгиева

литературна критика

Литературен клуб | Рубрика „Присъствия“ | азбучен каталог

 

 

 

         Галина Димитрова Георгиева защитава дисертация през 2006г. на тема „Идеологическо моделиране и лирика през 20-те и 30-те години на ХХ век в Русия“. От 3 години е хоноруван преподавател по Нова руска литература към катедра Руска литература, СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на редица текстове в научната и културната периодика – сп. Алтера Академика, сп. Литературна мисъл, в. Култура, в. Литературен вестник, www.liternet.bg. Интересите й са свързани със социалните измерения на литературата и (изкуството като цяло), с полето на идеологията, с киното. Подвизава се като културен редактор в различни интернет и печатни медии.

 

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]