Маргрета Григорова

литературна критика

Литературен клуб | Рубрика „Присъствия“ | азбучен каталог

 

         Маргрета Григорова е родена на 22.12.1964 г. в град Дряново. Средно образование завършва в родния си град, а висше - Българска филология, с втора специалност История, във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", през 1988 г. Дипломната й работа е по Полска литература. От 1992 г. е преподавател е по Славянски литератури и по Полска литература в същия университет. През 1995 г. защитава докторска дисертация на тема "Метафорични модели на света в романа „Кукла” на Болеслав Прус”. Автор е на 42 славистични публикации в български, полски и руски издания и на две полонистични монографии: "Хоризонти и пътища на полската идентичност" (2002) и "Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература" (2003). От 2005 г. е доцент във ВТУ. Научните й интереси са в областта на ритуално-митичните и религиозни кодове в славянските литератури, литературната феноменология на пътуването, националните образи на света и техните исторически контексти, проблематиката на културната идентичност, свързана с принадлежността към погранични земи и миграционни общности. Омъжена, майка на две деца.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]