Уважаеми читатели! Електронното издание „Литературен клуб“ спешно се нуждае от вашата подкрепа, за да продължи
да съществува! Ако желаете да помогнете, можете да използвате следната банкова сметка:

 

Първа инвестиционна банка,
BIC FINVBGSF BG62 FINV 9150 10BG N0HC K1
Емилиян Антонов Николов

 

Без вашата помощ изданието няма да може да продължи да съществува - включително и да се поддържа наличното съдържание в Интернет.

 

Сърдечно благодарим за разбирането и за съпричастността!

 

Кристина Йорданова

литературна критика

Литературен клуб | Рубрика „Присъствия“ | публикуване

 

 

         Кристина Йорданова е бакалавър по Българска филология и магистър по Литературознание в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има много бройни публикации във в. „Литературен вестник“, в. „Култура“, сп. „Книгите днес“, сп. „Литературна Академия“ и др. Има публикации и в различни научни сборници. Изследователските й интереси са в областите на културологичните изследвания, изследванията на рода, психоанализата, наратологията и деконструкцията. Редактор на рубриката за оперативна критика „Присъствия“, част от електронното издание „Литературен клуб“. През февруари 2009 г. защити успешно докторска степен към катедра „Българска литература“ на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. От есента на 2009 г. е асистент по нова българска литература в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

г1998-2017 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]