Лиляна Табакова

литературна критика

Литературен клуб - 20 години! | публикуване | литературна критика

 

         Лиляна Табакова е старши асистент в Катедрата по испанистика и португалистика в СУ "Св. Климент Охридски", където преподава испаноамериканска литература. Била е университетски преподавател в Мексико. Има публикувани преводи и статии върху различни аспекти на латиноамериканските литератури. Участвала е в многобройни научни конференции.

 

 

 

 

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]