Йордан Люцканов

литературна критика

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

 

         Йордан Люцканов е роден на 8 февруари 1977 г. в София. През 1995 г. завършва ІІ Английска езикова гимназия редовно и 133 СОУ “А. С. Пушкин” като частен ученик, 2000 г. – “Руска филология” в Софийския университет, 2006 г. защитава докторска теза на тема “Изтокът, Гърция и Рим в контекста на руския “Сребърен век” (Дмитрий Мережковски и Николай Гумильов)”, работи в Института за литература. Научен активист през студентските и докторантските си години (съосновател на самодейните семинари “Малка носовка” – заедно с Васил Видински, 1998, и “Ъгъл” – с В.В. и Емануил Ангелов, 2003). Към 10 декември 2008 г. са отпечатани 50 екземпляра (25+25 според цветовата структура на корицата си) от единствената му засега книга, “Дрехата на съдбата”. По-късно участва в научни конференции в Грузия, Азъбрайджан, Армения, Турция, Италия, Франция и Полша. Географията на публикациите му е малко по-тясна. Пише на български, руски, а напоследък и на английски език. Веднъж е превеждан и публикуван на френски. Не е печелил никакви награди, стипендии или конкурси (освен един), вследствие на което местоработната му мобилност е нулева, а уменията му да работи в екип и да ръководи такъв са труднопроверими. Предвид наближаващия негов 35-и рожден ден, съответните възможности се стесняват. Стреми се към това, което не познава; не знае дали да очаква чудо.

 

 

 

 

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]