Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска поезия | страницата на автора

 

Поддържане на смисъла

 

Мария Липискова

 

 

двете букви.
в ръката ми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. юли 2010 г.
г1998-2018 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]