Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска поезия | страницата на автора

 

записки под възглавката

 

Мария Липискова

 

на Чешо Пухoff

 

докато заспиваше
мастилото се стичаше от устата му

 

локвичка сън върху пода

 

изплуваха няколко бутилки книги и фотографии
избута ги под леглото, ръката му се отпусна

 

сънят беше наводнил стаята

 

тялото му се отмести
и имаше множество имена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
г1998-2014 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]