Николай Метев

литературна критика

Литературен клуб - 20 години! | Рубрика „Присъствия“ | азбучен каталог

 

         Николай Метев е магистрант в магистърската програма ОБЕЛСУ, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]