Борис Първанов

поезия

Литературен клуб | нова българска проза/поезия | публикуване

 

      Стихове:

       

 

 

г1998-2006 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]