Петър Денчев

поезия, проза

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Кадри за постоянна употреба (постпродукция)

 

Петър Денчев

 

Наближава монтажа
на твоята съдба - избери си
кадри за постоянна употреба.

 

Ще внимавам
да не издраскам негатива.
Мястото ми не е в лабораторията
на твоята душа.

 

Просто помагам. (Нали?)
Ще подсиля цветовете.
Искам да монтираме както преди -
с ножичка и да лепим с ацетон лентата,
до късна вечер да прожектираме материала.

 

Ще остане ли време
да монтираме живота?
Кой ще реже?
Кой ще лепи?
(Аз или ти?)

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2007 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]