Димитър Зашев

поезия

Литературен клуб | философия | азбучен каталог

 

      Димитър Георгиев Зашев е роден през 1948 г. в София. Завършва специалност „Философия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1980 година той защитава дисертация по история на философията в Лайпцигския университет. Дълго време работи като преподавател към катедра „История и теория на културата" в СУ. Неговите научни публикации са предимно в областта на историята на философията и социологията. Активен преводач е на философски текстове от немски и английски език, между които са „Хаос и форми" на Дьорд Лукач и „Битие и време" на Мартин Хайдегер. Умира в София на 01 февруари 2018 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]