Георги Савчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

на кристина

 

Георги Савчев

 

 

в търсене на кристина
литературата ще загуби много време
за да прикрие следите от разваления почерк
който е още по-красив
защото е истински, неин

 

в търсене на кристина
традицията ще припознае образи
ще призове Калипсо да преплува
пределите
от нейното до новото сакрално време

 

в търсене на кристина
къдравите й коси
тактичната усимвка
и симпатичната смутеност
само ще са отправна точка
към хармоничния свят

 

в търсене на кристина
автора и авторите
ще предполагат, че Кристина сънува

 

кък отвъд литературата
горят следи
в търсенето към нея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. февруари 2006 г.
Публикация в кн. „Кристина“, Георги Савчев, изд. „Екс-прес“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]