Георги Савчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

суеверия

 

Георги Савчев

 

 

дори и да ги проспиш
има такива ритуали
извикани знаци
след които нещо се събужда

 

след let it be
след филм на бергман
след пиеса на дюрас
след усмивката на кристина

 

светът не е от ситен пясък
но е малко твой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. февруари 2006 г.
Публикация в кн. „Кристина“, Георги Савчев, изд. „Екс-прес“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]