Георги Савчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

***

 

Георги Савчев

 

 

искам да превърна кристина във фрагмент
къдравите й коси са непокорни думи
искам думите да падат, да пленяват
искам да играя с думи
на игра на думи
с къдравите й коси
моята кристина вече е фрагмент за мен
в моя стих кристина се превежда
като свобода, такт, инат
двете свободи са нейни, а ината - мой...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. февруари 2006 г.
Публикация в кн. „Кристина“, Георги Савчев, изд. „Екс-прес“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]