Гергана Златкова

литературна критика, поезия

Литературен клуб | литературна критика | азбучен каталог

 

 

Гергана Златкова

 

 

         Гергана Златкова е родена в София. Доктор по Западноевропейска литература. През 2019 защитава дисертация на тема: „Фентъзи прозата на Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис, У. К. Ле Гуин. Мит, хроника, светоизграждане“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2009 завършва МП по „Литературознание“ във Факултета по славянски филологии в същия университет, с дипломна работа на тема: „Митологични образи и мотиви в романа „Към Фара“ на Вирджиния Улф“. През 2007/2008 г. се дипломира като бакалавър в специалностите „Български език и английски език“ и „Български език и история“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ - филиал гр. Смолян. През октомври 2007 г. защитава успешно дипломна работа на тема „Драматургията на Константин Илиев - мост във времето, или спомените на Гарвана“.
         Активна доброволка в проекта „Читалищни библиотеки“ през 2011 и в Център за култура и дебат „Червената къща“ през 2012.
         Има различни публикации в България и чужбина. Започва да пише поезия под псевдонима „Езерната“. Интереси: литература, ономастика, история и изкуство. Хоби - планинарство.

 

 

 

 

 

 

©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]