Йордан Калайков

проза

Литературен клуб - 20 години! | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

Корица на книгата

         Разкази, писани през последните 25 години. Избрани, публикувани в литературния печат.Текстовете третират житейския път като съдба. Път сенчест, стръмен, фатален. Изкачване и слизане, падане и изправяне, преоткриване до болка познатото…
         Сюжетите са само поводът. Иначе се задават въпроси, директно или косвено. Кога сме в сянката на живота? Намира ли се лесно пътят към себе си? Различаваме ли полюсите на душата? Готови ли сме да посрещнем възторзите и крушенията? Кога настъпва зимата на чувствата и как от близки се превръщаме в чужди? Дали не сме отсам любовта и в нейното преддверие, независимо от неистовото стремление да сме в обятията и?
         Разкази, изгубени в лабиринта на въпросите и невъзможността за отговор, поради великата преходност и убегливост на света.Все пак, може би, докосването до истините има значение за вечните трепети на душата…

 

 

 

 

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]