Калин Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

         Калин Петров е роден през 1986 г. във Варна. Завършил е Хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” в Сливен.
         Бил е дългогодишен възпитаник на класа по литературно творчество при Обединена школа по изкуствата “Мишо Тодоров” при Образцово читалище “Зора” – гр. Сливен с преподавател Евгения Генова.
         В момента е студент в специалност “Балканистика” в ПУ “Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив.

 

         Има публикации във в-к “Новият пулс”, сп. “Родна реч”, сп. “Пламък”, сп. “Панорама”, в сайтовете "Кръстопът" и "Public Republic" и други.

 

         Печелил е следните конкурси:
         1/ Конкурс за превод от новогръцки език, организиран от специалност Новогръцка филология в Софийски университет "Св. Климент Охридски" /2008/ /първа награда/
         2/ НМКП "Веселин Ханчев" - Стара Загора /2010/ /първа награда/ и др.

 

 

 

 

 

 

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]