Иванка Могилска

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ИНАЧЕ КАЗАНО

 

Иванка Могилска

 

 

 

Страхува се от малките дни.
От косматите  им тела.
От следите, които  оставят при допир.
Страхува се от големите дни.
От своенравното слънце.
От раните, които оставя, погалвайки.
Никога не присъства  изцяло
в дните за размисъл
и дните за после.
И му се ще да попита:
„Това ли  беше нашето бъдеще?“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. май 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]