Иванка Могилска

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на авторката

 

Обобщение

 

Иванка Могилска

 

 

Паякът оплете паяжината.
Пчелата я помисли за цвете.
Паякът се влюби в пчелата.
Пчелата се влюби в паяка.

 

Умряха от глад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. юли 2005 г.
Публикация в кн. „ДНК“, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2004 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]