Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

                                    на баба ми

 

Поли Муканова

 

 

 

светлина
в светилището
в лъкатушния тунел
кланям се пред стълба до къщата
електрическа  топола
докато хиляди свещи горяха
море от восък изтече
и пак не прогледнахме
някои я видяха там горе
като северно сияние
избързаха
не дочакаха края

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]