Поли Муканова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Поли Муканова

 

 

 

За звездите,
за майките, които светят.
За далечното небе,
понякога усещано като закрилник.
За бездънните вечери,
в които потъваме.
За вечността,
която разбираме едва тогава -
                    когато временните хора
                                         се превръщат в абсолюти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]