Стефан Прохоров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Концертът на улица „Ябълкова“

 

Стефан Прохоров

 

 

 

Онзи странен концерт от моите пръсти
зазвуча под липите на улица „Ябълкова“.
И макар инструментите да са малко мръсни,
и макар всъщност да не са моите пръсти,
концертът зазвуча на улица „Ябълкова“.

 

Билети не продавах за онова странно изпълнение,
което зазвуча под липите на улица „Ябълкова“.
И макар да не продавах и да свирех по свое усмотрение
пожъна успех онова странно изпълнение,
което звучеше под липите на улица „Ябълкова“.

 

Когато приключиха моите пръсти,
концерт приключи под липите на улица „Ябълкова“.
Чак тогава видях инструментите мръсни,
които заместваха моите истински пръсти,
които заглушиха концерта на улица „Ябълкова“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 09. юни 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]